Przepisy o ochronie danych

Wstęp

Jak możesz się z nami skontaktować?

Jak definiujemy pewne pojęcia?

Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przechowujemy dane osobowe?

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, narzędzia do analizy i śledzenia oraz rejestracje w mediach społecznościowych?

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Jak współpracujemy z partnerami dla Ciebie?

Do czego wykorzystujemy partnerów międzynarodowych?

Jakie zmiany można wprowadzić w zakresie ochrony danych?

Jak można cofnąć zgodę?

Jakie masz prawa?

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Jakie możliwości korzystania z naszych usług mają osoby niepełnoletnie?

Jakie inne informacje są ważne?

Wstęp

Niniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mają na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych osobowych przez naszą firmę. Niniejszym wypełniamy nasze obowiązki z europejskiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych (EU-DSGVO, UE 2016/679), w szczególności art. 13 i 14, a także art. 26. Sekta. 2 oraz ustawy o telemediach (TMG).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt .

Dla Partner Tech Europe ochrona Państwa prywatności, a tym samym Państwa danych osobowych, ma zawsze najwyższy priorytet.

Niniejszy regulamin opisuje nasze postępowanie z tymi informacjami o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.

W tym dokumencie wyjaśniamy również, w jaki sposób używamy plików cookie i narzędzi analitycznych na całej naszej stronie internetowej.

W każdym przypadku przestrzegamy obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktualnego rozporządzenia o ochronie danych. Ujawniamy dane tylko w przypadkach wymienionych w niniejszym regulaminie.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Można się z nami skontaktować pod następującym adresem:

Partner Tech Europe GmbH

Beim Umspannweg 10

22844 Norderstedt

Z naszym przedstawicielem ds. ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem:

Goalgetter GmbH

data-privacy@partner-tech.eu

Willhoop 3

22453 Hamburg

Jak definiujemy pewne pojęcia?

Dane osobowe

Są to informacje, które dotyczą konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania fizycznej, żywej jednostki. Nie obejmuje to jednak informacji o osobach prawnych.

Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, okazują nam zainteresowanie lub prowadzą z nami interesy, przetwarzamy różne dane. Mogą one być bezpośrednio lub pośrednio osobowe, tzn. z wpływem innych źródeł danych. Duża część tych danych jest zapisywana w formie pseudonimowej lub anonimowej. Obejmuje to następujące informacje:

Kategorie danych:

 • Dane dotyczące rachunku
 • Dane osobowe
 • Dane adresowe
 • Dane bankowe
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące zgłoszeń do pomocy technicznej

Informacje podczas odwiedzania naszych stron internetowych:

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy przechowywać informacje o regionie, z którego pobierasz stronę, informacje o Twoim urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce, o korzystaniu z naszej strony oraz, w stosownych przypadkach, o tym, czy już nas odwiedziłeś.

Kiedy otwierają Państwo na naszej stronie internetowej zapytanie kontaktowe lub zgłoszenie do pomocy technicznej, przetwarzamy przekazane przez Państwa odpowiednie dane, takie jak np. dane kontaktowe, dane adresowe.

Pytania dotyczące wsparcia:

Gdy kontaktują się Państwo z nami, np. w celu złożenia zapytania o pomoc, zapisujemy Państwa dane dotyczące tego zapytania, takie jak np. dane kontaktowe, dane dotyczące Państwa sprzętu i oprogramowania oraz dane dziennika. Ponadto mogą nam Państwo udostępnić akta do wglądu w celu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wsparcia.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przechowujemy dane osobowe?

Cel przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane niezależnie od tego, czy można je przyporządkować do konkretnej osoby, czy też nie, w następujących celach:

 • W celu wywiązania się z naszych obowiązków umownych wobec Państwa.
 • W celu ułatwienia wygodnego i łatwego korzystania z naszej strony internetowej.
 • Do celów administracyjnych.
 • W celu zaoferowania Państwu zoptymalizowanych dla Państwa reklam i informacji o naszych produktach.

Rozpoczęcie i wykonanie umowy

Ogólnie rzecz biorąc, przechowujemy tylko te dane, które są nam potrzebne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa.

Zgoda

W niektórych miejscach możliwe jest, że oferujemy przetwarzanie danych na podstawie zgody. W takich przypadkach informujemy Państwa oddzielnie o tej okoliczności i oferujemy Państwu możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie przez nas danych.

W takich przypadkach określamy cel przetwarzania danych i informujemy o prawie do odwołania.

Uzasadniony interes

Istnieje również możliwość przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu. W tym kontekście jesteśmy zobowiązani do ujawnienia naszych interesów oraz do rozważenia interesów naszych i Państwa. Tak jest w przypadku następującego procesu:

Listy marketingowe – Przetwarzamy Państwa dane kontaktowe, które są nam znane, w celu informowania Państwa o rozwoju produktów i innowacjach poprzez kampanie marketingowe. Naszym interesem jest informowanie (potencjalnych) klientów o naszej firmie, a tym samym zabezpieczenie naszej działalności gospodarczej.

Życzenia urodzinowe – Przetwarzamy znane nam informacje o Twoich urodzinach, aby złożyć Ci w tym dniu gratulacje. W tym przypadku chodzi nam o pielęgnowanie relacji z klientem.

Czas przechowywania i terminy usuwania

Dane osobowe przechowujemy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu. Długość przechowywania danych wynika z przepisów prawnych i okresu obowiązywania umowy.

Jeżeli dane te nie będą już wykorzystywane, zostaną one zanonimizowane i/lub usunięte w ramach przepisów ustawowych.

Jeśli chcesz usunąć swoje dane, informujemy, że natychmiast zablokujemy Twoje dane, ale ze względu na ograniczenia techniczne może to potrwać do 16 dni, zanim całkowicie usuniemy wszystkie dane.

Informujemy ponadto, że po potwierdzeniu zlecenia usunięcia danych nie będzie już możliwości ich odzyskania.

W jaki sposób używamy plików cookie, narzędzi analitycznych i śledzących?

Podczas pierwszego użycia produktu lub usługi, pliki cookie zostaną załadowane do przeglądarki użytkownika. Twoja przeglądarka może zostać zidentyfikowana przez pliki cookie, aby nasza strona mogła być wyświetlana poprawnie. Ponadto umieszczamy pliki cookie w kilku miejscach na naszej stronie internetowej, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i w ten sposób ją optymalizować.

W celach marketingowych oraz aby uczynić Państwa wizytę na naszej stronie bardziej przyjazną dla użytkownika, korzystamy z Google Analytics i Pardot.

Google Analytics & Pardot

Komu ujawniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim z powodów innych niż wymienione poniżej.

Ujawniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przetwarzanie danych,
 • Jest to dozwolone przez prawo i jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Państwem,
 • Ujawnienie danych wynika z obowiązku ustawowego oraz
 • Ujawnienie danych wynika ze szczególnego interesu i nie ma podstaw, by zakładać, że mają Państwo interes w nieujawnianiu swoich danych, który w przeważającym stopniu zasługuje na ochronę.

Ujawniamy dane z powyższych powodów następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

 • Pracownicy (wewnętrzni i zewnętrzni)
 • dostawcy usług IT-infrastruktury
 • Procesory płatnicze, firmy faktoringowe
 • Dostawcy usług w zakresie obsługi wsparcia
 • Dostawcy usług programistycznych
 • Dostawcy narzędzi analitycznych
 • Inni dostawcy usług

Do czego wykorzystujemy partnerów międzynarodowych?

W celu świadczenia naszych usług korzystamy z globalnej sieci infrastruktury IT, takiej jak np. komputery, serwery w chmurze, sieci i rozwiązania programowe.

Partnerzy ci mają siedziby w różnych krajach, częściowo również poza Unią Europejską. Ten sam poziom ochrony danych jak w Unii Europejskiej nie zawsze jest przewidziany przez prawo i ustanowiony w tych krajach. Z tego powodu podjęliśmy szereg działań zgodnie z przepisami SDVO, aby zapewnić możliwie najwyższy stopień ochrony Państwa danych osobowych. Są to:

 • Współpraca z firmami w kraju uznanym przez Unię Europejską decyzją o adekwatności.
 • Współpraca z firmami zgodnie z EU-US-Privacy-Shield
 • Współpraca z firmami w oparciu o standardowe klauzule umowne UE
 • Współpraca z firmami na podstawie uzgodnionych gwarancji

Środki te są gwarantowane przez naszych partnerów w ramach ustawowych regulacji.

Ponadto, w szczególnych przypadkach istnieje możliwość ujawnienia danych na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Jakie zmiany można wprowadzić w zakresie ochrony danych?

Na naszej stronie internetowej mają Państwo kilka opcji dotyczących tego, jakie dane nam Państwo przekazują. Może się zdarzyć, że w wyniku zmiany ustawień/nie wprowadzenia informacji, określone usługi nie będą już działać prawidłowo.

Jak można cofnąć zgodę?

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na określone przypadki przetwarzania danych, np. subskrypcję newslettera, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody, także częściowo. W takim przypadku prosimy o kontakt.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ważenia interesów zgodnie z Art. 6 Sect. 1 lit. f DSGVO, mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli istnieją powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub dotyczy to reklamy bezpośredniej.

W przypadku reklamy bezpośredniej przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, bez konieczności podawania szczegółów dotyczących konkretnej sytuacji. Prosimy o poinformowanie nas o swoim sprzeciwie w formie tekstowej.

Jakie masz prawa?

Z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prawnych, przysługują Państwu następujące prawa, z których mogą Państwo korzystać:

Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, możliwości przenoszenia danych i sprzeciwu.

Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniej identyfikacji oraz do podjęcia dalszych działań w celu ostatecznego sprawdzenia identyfikacji.

Prawo do informacji:

Jeżeli życzą sobie Państwo informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych, prosimy o poinformowanie nas o tym w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa i ze względu na przepisy, możemy pseudonimizować określone dane, takie jak informacje o kartach kredytowych.

Prawo do sprostowania:

W obszarze administracyjnym naszego oprogramowania mają Państwo możliwość wglądu w zapisane przez nas dane podstawowe, takie jak nazwisko, adres e-mail i adres. Jeśli stwierdzisz, że informacje te nie są dokładne, możesz je samodzielnie zmienić. Dla wszystkich innych wniosków o korektę, prosimy o kontakt w formie tekstowej.

Prawo do usunięcia danych:

Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia swoich danych, prosimy o poinformowanie nas o tym w formie tekstowej. Państwa dane zostaną usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

Już teraz chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że na podstawie przepisów ustawowych jesteśmy zobowiązani do przechowywania określonych danych przez dłuższy okres czasu, jak np. okresy przechowywania dokumentów księgowych wynoszące obecnie 10 lat (Ordynacja podatkowa) lub okresy przechowywania roszczeń gwarancyjnych wynoszące pięć lat.

Ponadto informujemy, że natychmiast zamrozimy Państwa dane, ale ze względu na ograniczenia techniczne ostateczne usunięcie danych może potrwać do XX dni.

Informujemy ponadto, że po potwierdzeniu zlecenia usunięcia danych nie ma możliwości ich odzyskania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Prosimy o podanie kategorii danych, których dotyczy wniosek, z Państwa perspektywy oraz powodów jego złożenia. Dokładnie przeanalizujemy fakty i poinformujemy Cię o wyniku.

Prawo do przenoszenia danych:

Prosimy o pisemne poinformowanie nas, które dane mają być przekazane komu. Niezwłocznie rozpatrzymy Twój wniosek i poinformujemy Cię o wyniku.

Prawo do złożenia skargi:

W przypadku niezadowolenia w kontekście ochrony danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do odpowiedniego urzędu nadzoru ochrony danych w Państwa kraju. Dla Partner Tech Europe jest to np.

Przedstawiciel Hamburga ds. ochrony danych i wolności informacji

Klosterwall 6

20095 Hamburg.

Jak chronimy dane osobowe?

W celu ochrony Państwa danych osobowych Partner Tech Europe podjął środki zgodne z prawem o ochronie danych osobowych oraz najnowszymi regulacjami technicznymi w tym sektorze. Te ostatnie są stale weryfikowane i w razie potrzeby dostosowywane. Celem jest ochrona Państwa danych przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Komunikacja jest szyfrowana zgodnie z procedurą SSL (Secure Socket Layer) dla transmisji danych pomiędzy naszymi stronami internetowymi, aplikacjami i naszymi backendami.

Chronimy systemy i przetwarzanie danych za pomocą szeregu środków technicznych i organizacyjnych. Obejmuje to szyfrowanie danych, pseudonimizację i anonimizację, logiczne i fizyczne ograniczenie i kontrolę dostępu, zapory ogniowe i systemy odzyskiwania danych, test integralności.

Nasi pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie obchodzenia się z wrażliwymi danymi osobowymi i podlegają obowiązkowi przestrzegania tajemnicy danych zgodnie z przepisami prawa.

Jakie możliwości korzystania z naszych usług mają osoby niepełnoletnie?

Nasze produkty i usługi nie mogą być zamawiane i instalowane przez osoby niepełnoletnie.

Jakie inne informacje są ważne?

Zmiana obecnych zasad ochrony danych

Niniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są w nieregularnych odstępach czasu poddawane rewizji w celu dostosowania ich do najnowszych zmian w przedsiębiorstwie, naszych produktów i usług, przepisów ustawowych i rozwoju społecznego.

Według stanu na: 25 maja 2018 r.