Predpisi o varstvu podatkov

Uvod

Kako nas lahko kontaktirate?

Kako določimo določene izraze?

Katere osebne podatke obdelujemo mi?

Zakaj in na kakšni pravni podlagi hranimo osebne podatke?

Kako uporabljamo piškotke, orodja za analizo in sledenje ter registracije družbenih medijev?

Komu razkrijemo vaše osebne podatke?

Kako delamo skupaj s partnerji za vas?

Za kaj uporabljamo mednarodne partnerje?

Kakšne prilagoditve lahko naredite v zvezi z varstvom podatkov?

Kako lahko prekličeš privolitev?

Kakšne pravice imate?

Kako zaščitimo vaše osebne podatke?

Kakšne možnosti imajo mladoletniki za uporabo naših storitev?

Katere druge informacije so pomembne?

Uvod

Namen sedanjih predpisov o varstvu podatkov je, da vas obvestijo o obdelavi osebnih podatkov v našem podjetju. S tem izpolnjujemo svoje dolžnosti iz Evropskega temeljnega uredbe o varstvu podatkov (EU-DSGVO, EU 2016/679), zlasti členov 13 in 14 ter člena 26. Sekte. 2 in Zakon o telemediji (TMG).

Prosimo, previdno preberite sedanje predpise. Če imate dodatna vprašanja, nas kontaktirajte.

Za Partner Tech Europe je zaščita vaše zasebnosti in s tem vaših osebnih podatkov vedno prednostna naloga.

V teh predpisih je opisano naše obravnavanje teh podatkov o vas, ki lahko predstavljajo osebne podatke.

V tem dokumentu pojasnjujemo tudi, kako uporabljamo piškotke in orodja za analizo na naši celotni spletni strani.

Ves čas se držmo veljavnega zakona o varstvu podatkov in sedanjih predpisov o varstvu podatkov. Podatke razkrijemo le v primerih, naštetih v teh uredbah.

Kako nas lahko kontaktirate?

Do nas lahko pridete na naslednji naslov:

Partner Tech Europe GmbH

Beim Umspannweg 10

22844 Norderstedt

Našega predstavnika za varstvo podatkov lahko dosežete na:

Ciljni cilj GmbH

data-privacy@partner-tech.eu

Willhoop 3

22453 Hamburg

Kako določimo določene izraze?

Osebni podatki

To so informacije, ki zadevajo določen ali prepoznav fizični, živi subjekt. Vendar to ne vključuje informacij o pravnih osebah.

Katere osebne podatke obdelujemo mi?

Ko obiščete naše spletne strani, pokažite zanimanje za nas/vodite poslovanje z nami obdelujemo različne podatke. Lahko so neposredno ali posredno osebne, to je z učinkom drugih virov podatkov. Veliko teh podatkov je zabeleženih v psevdonimizirani ali anonimizirani obliki. To vključuje naslednje informacije:

Kategorije podatkov:

 • Podatki o računu
 • Osebni podatki
 • Podatki o naslovu
 • Bančni podatki
 • Kontaktni podatki
 • Podporni podatki o vstopnicah

Informacije ob obisku naših spletnih strani:

Ko obiščete našo spletno stran, lahko shranimo informacije o regiji, iz katere ste pridobivanje strani, informacije o vaši napravi, operacijskem sistemu in brskalniku, o uporabi naše strani in kjer je primerno, če ste nas že obiskali.

Ko na naši spletni strani odprete kontaktno poizvedovanje ali vstopnico za podporo, obdelamo ustrezne podatke, ki ste jih predložili, kot so npr. kontaktni podatki, podatki o naslovih.

Podporne poizvedbe:

Ko se obrnete na nas, npr. Poleg tega nam lahko posredujete datoteke za pregled za obravnavanje primera podpore.

Zakaj in na kateri pravni podlagi hranimo osebne podatke?

Namen obdelave:

Vaše podatke obdelujemo ne glede na to, ali jih je mogoče dodeliti osebi ali ne, za naslednje namene:

 • Da bi izpolnjeli naše pogodbene dolžnosti do vas.
 • Da bi olajšali priročno in enostavno uporabo naše spletne strani.
 • Za upravne namene.
 • Da bi vam ponudili optimizirano oglaševanje in informacije o izdelkih o naših izdelkih, optimiziranih za vas.

Začetek in izvajanje pogodbe

Na splošno hranimo le podatke, ki jih potrebujemo za izpolnjevanje naših pogodbenih dolžnosti do vas.

Soglasja

Ponekad je možno, da na podlagi soglasja ponujamo obdelavo podatkov. V takšnih primerih vam svetujemo ločeno od te okoliščine in vam ponujamo možnost, da daste dovoljenje za obdelavo s strani nas.

V teh primerih določimo namen obdelave podatkov in vas obvestimo o vaši pravico do preklica.

Legitimni interesi

Obstaja tudi možnost obdelave podatkov na podlagi našega zakonitega interesa. V tem okviru smo dolžni razkriti naš interes in tehtati naše interese in vaše. Tako je v naslednjem postopku:

Marketinški seznami – Obdelujemo vaše kontaktne podatke, ki so nam znani, da vas z marketinškimi kampanjami obveščamo o razvoju izdelkov in inovacijah. Naš interes je, da obvestimo (potencialne) stranke v našem podjetju in s tem zagotovimo našo poslovno dejavnost.

Pozdrav za rojstni dan – Obdelamo vaše rojstnodnevne informacije, ki so nam znane, da vam čestitamo za ta dan. Naše zanimanje za to je spodbujanje našega odnosa s strankami.

Trajanje skladiščenja in roki za brisanje

Osebne podatke hranimo le v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje namena. Dolžina skladiščenja bo temeljila na zakonskih določbah in trajanju pogodbe.

Če se podatki ne bodo več uporabljali, bodo anonimizirani in/ali izbrisani v okviru zakonskih določb.

Če bi morali vaše podatke izbrisati, vam svetujemo, da takoj blokiramo vaše podatke, vendar lahko zaradi tehničnih omejitev traja do 16 dni, dokler ne izbrišemo vseh podatkov v celoti.

Po potrditvi naročila za izbris ne bo več možnosti za izterjavo vaših podatkov.

Kako uporabljamo piškotke, orodja za analizo in sledenje?

Ko prvič uporabljate izdelek ali storitev, se piškotki naložijo v brskalnik. Vaš brskalnik je mogoče identificirati prek piškotkov, tako da je naša spletna stran lahko pravilno prikazana. Poleg tega na več mestih na naši spletni strani deponiramo piškotke, da bi analizirali uporabo naše spletne strani in jo s tem optimizirali.

Za namene trženja in da bo vaš obisk naše spletne strani bolj uporabniku prijazen, uporabljamo Google Analytics & Pardot.

Google Analytics & Pardot

Komu razkrijemo osebne podatke?

Vaših osebnih podatkov tretjim osebam ne bo mogoče razkriti iz razlogov, ki niso navedeni spodaj.

Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam le, če:

 • Dali ste izrecno soglasje za obdelavo,
 • To je dovoljeno z zakonom in je potrebno za izvajanje naše pogodbe z vami,
 • Razkritje podatkov temelji na zakonski obveznosti in
 • Razkritje podatkov temelji na posebnem interesu in ni razloga za predpostavko, da imate interes za ne razkritje vaših podatkov, ki so pretežno vredni zaščite.

Podatke o zgoraj navedenih razlogih razkrijemo naslednjim prejemnikom/kategorijam prejemnikov:

 • Zaposleni (notranji in zunanji)
 • Ponudniki informacijsko-infrastrukturnih storitev
 • Plačilni obdelovalci, faktoring podjetja
 • Ponudniki storitev za pomoč pri obravnavanju
 • Ponudniki programskih storitev
 • Ponudniki analitičnega orodja
 • Drugi ponudniki storitev

Za kaj uporabljamo mednarodne partnerje?

Za prikaz naših storitev, kot so npr. računalnik, strežniki v oblaku, omrežja in programske rešitve, uporabljamo globalno omrežje IT infrastrukture.

Ti partnerji imajo stalno prebivališče v različnih državah, deloma tudi zunaj Evropske unije. Enaka raven varstva podatkov kot v Evropski uniji ni vedno predpisana z zakonom in ima sedež v teh državah. Zato smo sprejeli številne ukrepe v skladu z določbami SDVO, da bi zagotovili najvišjo možno stopnjo zaščite vaših osebnih podatkov. To so:

 • Sodelovanje s podjetji v državi, ki jo evropska unija priznava z odločitvijo o ustreznosti
 • Sodelovanje s podjetji v skladu z EU-US-Privacy-Shield
 • Sodelovanje s podjetji na podlagi standardnih pogodbenih klavzul EU
 • Sodelovanje s podjetji na podlagi dogovorjenih jamstev

Te ukrepe so naši partnerji zagotovili v okviru zakonskih predpisov.

Poleg tega obstaja v posebnih primerih možnost razkritja podatkov na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Katere prilagoditve lahko naredite v zvezi z varstvom podatkov?

Na naši spletni strani imate več možnosti glede podatkov, ki nam jih sporočite. Zelo mogoče je, da s spremembo nastavitev/neunosa informacij določene storitve ne delujejo več pravilno.

Kako lahko prekličeš privolitev?

Če ste dali soglasje za določene primerke obdelave podatkov, npr. Prosimo, kontaktirajte nas v tem primeru.

Če se obdelava podatkov izvede na podlagi tehtanja interesov v skladu s členom 6 Sekt. 1 lit f DSGVO, prav tako imate pravico, da vložite ugovor zoper obdelavo, če obstajajo razlogi, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja ali se nanaša na neposredno oglaševanje.

V primeru neposrednega oglaševanja imate splošno pravico do ugovora, ne da bi morali navesti podrobnosti o posebnih razmerah. Prosimo, obvestite nas o vašem ugovoru v besedilni obliki.

Katere pravice imate?

Ob upoštevanju morebitnih pravnih omejitev imate naslednje pravice, ki jih lahko uveljavljate:

Pravica do informacij, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost podatkov in ugovor.

Tukaj vam svetujemo, da si, kot je predpisano z zakonom, pridržujemo pravico do ustrezne identifikacije in vseh nadaljnjih ukrepov za dokončni pregled identifikacije.

Pravica do informacij:

Če želite informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo, nas o tem obvestite v besedilni obliki. Zaradi varnostnih razlogov in zaradi predpisov lahko psevdonimiziramo posebne podatke, kot so informacije o kreditnih karticah.

Pravica do popravka:

Na področju administracije naše programske opreme vam ponujamo pregled nad glavnimi podatki, ki jih shranimo mi, kot so ime, e-poštni naslov in naslov. Če ugotovite, da ti podatki niso točni, jih lahko spremenite sami. Za vse ostale zahteve za popravek se obrnite na nas v besedilni obliki.

Pravica do izbrisa:

Če želite izbrisati vaše podatke, nas obvestite v besedilni obliki. Vaše podatke bomo izbrisali v skladu z zakonskimi določbami.

Vendar bi tu že radi poudarili, da smo na podlagi zakonskih določb dolžni hraniti posebne podatke za daljše obdobje, kot so obdobja ohranjanja računovodskih dokumentov, ki trenutno trajajo 10 let (davčna direktiva) ali za varovanje zahtevkov za jamstvo za pet let.

Nadalje vam svetujemo, da bomo takoj zamrznili vaše podatke, vendar da zaradi tehničnih omejitev lahko trajajo do XX dni, dokler ne bomo končno izbrisali podatkov.

Po potrditvi naročila za brisanje ni več mogoče obnoviti vaših podatkov.

Pravica do omejitve obdelave:

Pravico imate omejiti obdelavo podatkov. Prosimo, povejte nam prizadete kategorije podatkov z vašega vidika in razloge za vašo zahtevo. Natančno bomo pregledali dejstva in vas obvestili o rezultatu.

Pravica do prenosljivosti podatkov:

Prosimo, da nas pisno obvestite, katere podatke želite komu prenesti. Vašo zahtevo bomo takoj pregledali in vas obvestili o rezultatu.

Pravica do pritožbe:

Če ste v okviru varstva podatkov nezadovoljni, imate pravico pri ustrezni nadzorni agenciji za varstvo podatkov v vaši državi vložiti pritožbo. Za Partner Tech Europe je npr.

Predstavnik Hamburga za varstvo podatkov in svobodo obveščanja

Klosterwall 6

20095 Hamburg.

Kako varujemo osebne podatke?

Za zaščito vaših osebnih podatkov je Partner Tech Europe sprejel ukrepe, skladne z zakonodajo o varstvu podatkov in najnovejšimi tehničnimi predpisi v sektorju. Slednje se stalno revidirajo in prilagajajo, kadar je to potrebno. Cilj je zaščititi vaše podatke pred naključnim ali samohodnim manipulacijami, delno ali celotno izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom tretjih oseb.

Komunikacija je šifrirana v skladu s postopkom SSL (Secure Socket Layer) za prenos podatkov med našimi spletnimi stranmi, aplikacijami in našimi zaboji.

Sisteme in obdelavo varujemo s serijo tehničnih in organizacijskih ukrepov. To vključuje šifriranje podatkov, psevdonimizacijo in anonimizacijo, logično in fizično omejitev in nadzor dostopa, požarne zidove in obnovitvene sisteme, preskus integritete.

Naše osebje se redno usposablja za ravnanje z občutljivimi osebnimi podatki in je podvrženo skladnosti s tajnostjo podatkov v skladu z zakonskimi določbami.

Kakšne možnosti imajo mladoletniki za uporabo naših storitev?

Naše izdelke in storitve mladoletniki ne smejo naročiti in namestiti.

Katere druge informacije so pomembne?

Sprememba sedanjih načel varstva podatkov

Sedanji predpisi o varstvu podatkov se revidirani v nepravilnih časovnih presledkih, da bi jih prilagodili najnovejšim dogodkom v podjetju, naših izdelkih in storitvah, zakonskih določbah in družbenem razvoju.

Kot na: 25 maj 2018