Grupa Partner Tech Europe powiększa się: JB Fiscal Consulting

Dzięki zeszłorocznej inwestycji Partner Tech w RetailForce, grupa podkreśliła już, że portfolio dotyczące fiskalizacji będzie w przyszłości w coraz większym stopniu stanowiło część oferty produktowej. Teraz Partner Tech Europe robi kolejny duży krok i wita JB Fiscal Consulting jako nowego członka zespołu w grupie.
JB Fiscal Consulting specjalizuje się w doradztwie, monitorowaniu i certyfikacji w zakresie wymogów fiskalizacji. Niezależni dostawcy oprogramowania (ISV) i międzynarodowi użytkownicy końcowi już konsultują się z JB Fiscal Consulting w zakresie wchodzenia na nowe rynki i zapoznawania się z wymaganiami prawnymi dla systemów POS w ich krajach.

Długoterminowym celem JB Fiscal Consulting i Partner Tech Europe jest objęcie wszystkich istotnych krajów fiskalnych i niefiskalnych na całym świecie jedną usługą doradczą. Na dzień dzisiejszy obejmuje to już ponad 30 krajów fiskalnych na całym świecie.

Boris Milovac (CEO JB Fiscal Consulting): „Fiskalizacja jest bliska naszemu sercu i potrzebujemy silnych, wiarygodnych partnerów w Europie, aby rozwijać naszą działalność. Dzięki Partner Tech i powiązanemu z nim RetailForce, widzimy wiele możliwości, aby przenieść doradztwo fiskalizacyjne na rynek na wyższy poziom.”
Harald Krondorfer (RetailForce): „Fiskalizacja wymaga specjalistycznej wiedzy i dogłębnego zrozumienia przepisów prawnych w każdym kraju. Retail Force Software współpracuje z JB Fiscal Consulting od pierwszego dnia swojej działalności, a powiększenie grupy wzbogaci nas o doświadczenie w zakresie wymogów fiskalizacji w wielu krajach.”

Denis Christesen (Partner Tech Europe): „Doradztwo w zakresie wymogów prawnych w punktach sprzedaży staje się coraz ważniejsze dla nas w grupie. Z JB Fiscal Consulting, udało nam się znaleźć doświadczoną firmę partnerską, z którą możemy dalej rozwijać doradztwo we wszystkich krajach dla wszystkich krajów i pomagać naszym użytkownikom końcowym i partnerom w zapewnieniu zgodności z prawem.”

O JB Fiscal Consulting
JB
Fiscal Consulting jest młodą firmą, założoną w 2020 roku. Niemniej jednak, zespół JB Fiscal wnosi wieloletnie doświadczenie w zakresie fiskalizacji i wdrażania strategii fiskalnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostawcę technologii, globalnego lub międzynarodowego sprzedawcę detalicznego, czy też rządy, JB Fiscal Consulting oferuje unikalną mieszankę ekspertyz i dogłębną znajomość przepisów prawnych i podatkowych wymaganych do prowadzenia działalności w danym kraju.

O firmie Partner Tech
Jako członek grupy QISDA, firma Partner Tech od 1990 roku jest wiodącym projektantem i producentem rozwiązań POS, urządzeń peryferyjnych POS oraz rozwiązań mobilnych, a swoje innowacyjne technologie instaluje na całym świecie. Dzięki swoim kompleksowym rozwiązaniom, począwszy od mobilnych systemów zamawiania, kompaktowych systemów all-in-one, digital signage, mediów w sklepie, optymalizacji procesów, systemów dla sklepów typu convenience, terminali samoobsługowych (kiosków i kas samoobsługowych) i wielu innych, Partner Tech Europe jest dostawcą najlepszych praktyk i platformą dla klientów z branży detalicznej, hotelarskiej i naszych partnerów handlowych.


O RetailForce Software
Austriacka firma początkowo tworzyła oprogramowanie fiskalne dla Austrii. Wraz z internacjonalizacją wprowadzono profesjonalizację, która bardzo szybko stała się
lider rynku pod względem liczby zaangażowanych krajów w Europie. Uproszczono połączenia fiskalne oraz zagwarantowano stałą aktualizację i wdrażanie wszystkich wymogów specyficznych dla danego kraju. RetailForce pracuje również nad optymalizacją kolejnych procesów przyjęcia towaru, a także nad integracją monitoringu i innymi integracjami wspierającymi cyfryzację klientów.


Kontakt dla prasy:
Partner Tech Europe GmbH
Birger Allais

Partner Tech Europe GmbH
Beim Umspannwerk 10
22844 Norderstedt
Niemcy
Telefon: +49 (0)40 450 635-0
E-Mail: info@partner-tech.eu