Środki techniczno-organizacyjne

W tym miejscu znajdą Państwo nasze środki techniczno-organizacyjne („TOM”). Obecnie są one poddawane przeglądowi i zostaną udostępnione w Internecie w styczniu 2022 r.

Na tej stronie znajdziesz nasze techniczne zasady organizacyjne („TOM”). Diese werden derzeit überarbeitet und im Januar 2022 online gestellt.